pedro-castillejo

Nascut el 1962.

Advocat col·legiat en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) amb el nº 18.000.

- Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 1989.

- Diplomat en Dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra, 1991.

- Diplomat en Fiscalitat Immobiliària per la Universitat Pompeu Fabra, 1994.

Entre els anys 1986 i 1988 realitza tasques de col·laboració en el Bufet d'advocats administrativistes “Comes & Sunyer”.  Entre els anys 1988 i 1990 presta serveis en l'assessoria jurídica del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Aquest darrer any (1990) s'incorpora al despatx “Pareja & Associats, Advocats”-bufet de referència en l'àmbit del dret administratiu a Catalunya- del que passa a ser soci a l'any 1994, exercint en el mateix la seva activitat professional com a advocat de forma exclusiva i continuada fins a l'any 2004.

En 2005 crea el despatx que actualment dirigeix. I durant tot aquest període fins als nostres dies ha participat en la redacció dels aspectes jurídics de diversos instruments de planejament, ha assessorat a nombrosos particulars i administracions públiques en temes relacionats amb el dret administratiu i, especialment, en matèria urbanística i expropiatòria, i ha portat la direcció lletrada de nombrosos recursos administratius i judicials davant de les Administracions públiques i dels Tribunals de justícia.

Paral·lelament, ha desenvolupat una puntual activitat docent com a professor en matèries relacionades amb la gestió urbanística en el Diploma de Dret Immobiliari i Urbanístic de la Universitat Pompeu Fabra, i ha participat com a ponent en diversos cursos i Jornades sobre aquesta matèria.

Tornar