Responsabilitat patrimonial

Assistència en tots aquells supòsits en els que els particulars i empreses pateixen una lesió com a conseqüència del funcionament dels serveis públics. Presentació de la reclamació de responsabilitat patrimonial en via administrativa i, si s'escau, en via judicial, amb assessorament pel que fa als conceptes i quantia indemnitzatòria.

Tornar

Comments are closed.