Expropiació forçosa

Assessorament en la determinació dels béns i drets afectats i en la formulació del full d’apreuament per a la determinació del preu just, amb taxació de les finques, al·legacions a la via administrativa i front el Jurat d’Expropiació i, en cas de ser necessari, impugnació del preu just acordat per l’Administració davant dels Tribunals. Petició i tramitació d’expropiacions a instàncies dels propietaris en aquells casos en què l’afectació urbanística de les finques no es compensa de cap altra forma (expropiació per ministeri de la llei).

A fi de fonamentar sólidament les taxacions de finques, col·laborem amb els millors despatxos d'arquitectes especialitzats en la matèria, tot amb la finalitat d'obtenir el màxim preu pels béns i drets expropiats.

Tornar

Comments are closed.